Privacyverklaring van

Financieel Vooruit

Verantwoordelijkheid voor uw gegevens

 

Financieel Vooruit is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Financieel Vooruit heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de

Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister.

 

Wij respecteren uw privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens

zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag

duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam,

geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en burgerservicenummer (BSN).

Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming

persoonsgegevens (Wbp), de daarvan afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met

privacy-bepalingen, zoals de Telecommunicatiewet.

Wanneer u een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u aan ons via onze adviseur/bemiddelaar (hierna: adviseur) of rechtstreeks via bijvoorbeeld de website,e-mail of telefoon.

 

Zo beveiligen we uw gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan

maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aanbeveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

U kunt onze producten en diensten aanvragen via een adviseur en voor sommige producten en diensten kunt u gebruik maken van een online aanvraagformulier op onze website. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het risico te kunnen inschatten, zoals uw kenteken of beroep en indien nodig gezondheids- of strafrechtelijke gegevens.

 

Gegevens uit externe bronnen

 

Naast de informatie die wij van u krijgen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals het CBS, RDW, het Kadaster, notariskantoren, makelaars, dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? Om:

• de aanvraag te verwerken en met u een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren;

• fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet gebruiken;

• te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft;

• te voldoen aan wet- en regelgeving;

• deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en incassobureaus;

• marktonderzoek te doen;

• statistische analyses uit te voeren;

• onze dienstverlening te verbeteren en deze beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie;

• de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;

• u te informeren over onze producten en/of aanbiedingen te doen;

• het versturen van service attenties.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens

Financieel Vooruit verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet

toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

 

Gegevens verstrekken aan de overheid

Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn verplicht na te gaan in welk land onze klanten belastingplichtig zijn. Financiële gegevens over

buitenlandse belastingplichtigen en gegevens over de klant zelf, moeten wij aan de Belastingdienst

verstrekken. De Belastingdienst wisselt de gegevens vervolgens uit met het land waar de klant

belastingplichtig is.

Wat zijn uw rechten?

 

Gegevens inzien of verbeteren

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen. Ook kan het zijn dat u moet inloggen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar Financieel Vooruit, Postbus 14, 9363 ZG  Marum, onder vermelding van “Verzoek tot Inzage/Correctie” of een e-mail aan

privacy@financieelvooruit.nl Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

Op deze kopie kunt u uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

 

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen

U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze

verzekeringen, bankproducten en andere financiële diensten. In commerciële aanbiedingen vermelden wij een afmeldmogelijkheid.

Met de komst van nieuwe Europese regelgeving op het gebied van privacy, worden uw rechten per 25 mei 2018 uitgebreid. Daarvoor verwijzen we u naar de Privacyverklaring op de website van Financieel Vooruit

 

Aanpassing van de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of rechtspraak. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

 

Hebt u vragen of klachten?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?

Dan kunt u contact opnemen met de privacy officer van Financieel Vooruit Stuur een mail naar:

privacy@financieelvooruit.nl Of een brief naar: Financieelvooruit t.a.v. de privacy officer Afdeling Integriteit Postbus 14,  9363 ZG  Marum.

 

Ervaring van klanten

Het hypotheekadvies was subliem!

Alle zaken werden duidelijk uitgelegd. Omdat het advies ons zo goed beviel, hebben we dit kantoor doorverwezen aan een familielid met goed resultaat! Super tevreden!

Kees en Mattie

Lees alle referenties